Hiện tại Tài liệu chuyên ngành là một trong những cộng đồng chia sẽ tài nguyên miễn phí các lĩnh vực. Ngoài đội ngũ Tài liệu chuyên ngành chúng tôi sẽ rất vui nếu có thêm cả sự đóng góp của tất cả các bạn cho Tài liệu chuyên ngành và cộng đồng người dùng. Qua đó để tham gia vào Tài liệu chuyên ngành chỉ đơn giản như ăn một que kẹo.

Đầu tiên bạn vào Facebook, sau đó tìm kiếm "Dữ liệu chuyên ngành miễn phí",  bạn sẽ thấy nhóm của Tài liệu chuyên ngành hiện ra bên dưới, việc còn lại là nhấn vào tham gia thôi đúng không nào ? Còn đối với những bạn không muốn tìm kiếm thì hay click nhẹ vào Dữ liệu chuyên ngành miễn phí là có thể tham gia cộng đồng ngay lâp tức, đội ngũ và cộng đồng Tài liệu chuyên ngành luôn luôn chào đón thành viên mới. Hãy cùng tham gia với chúng tôi nhé.