ky-thuat-optimistic-locking-la-gi-trien-khai-optimistic-locking-trong-laravel-php-

Kỹ thuật Optimistic Locking là gì ? Triển khai Optimistic Locking trong Laravel PHP.

Optimistic locking là một kỹ thuật được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu để giải quyết vấn đề xung đột dữ liệu khi nhiều...

pessimistic-locking-giai-phap-toan-ven-du-lieu

Pessimistic Locking - Giải pháp toàn vẹn dữ liệu

Pessimistic locking là một kỹ thuật trong lập trình để giữ an toàn khi truy cập cùng một tài nguyên từ nhiều người dùng hoặc quy trình khác nhau. Khi sử...

10-phuong-thuc-tuyet-voi-cua-laravel-collection

10 phương thức tuyệt vời của Laravel Collection

Laravel Eloquent thật tuyệt vời - có lẽ mình không cần phải nói với các bạn về điều đó nữa . Những gì ít được biết đến là danh...